รับดูแลผู้สูงอายุ


2021-02-02 19:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

พนักงานของเรา ได้รับการอบรม การดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียง อย่างถูกวิธี โดยทางเราตระหนักดี ถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่ทางลูกๆหลานๆ อาจจะไม่มีเวลามาดูแล ได้อย่างทั่วถึง ทางเราจึงได้มีบริการนี้ เพื่อตอบสนองกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ดังสโลแกนของเรา ที่ว่า “ดูแลดุจญาติมิตร ของตัวเอง” เพื่อไม่ให้ลูกหลาน ต้องมากังวลกับ การทำงาน ในแต่ละวัน
logo

บริษัท เอไนซ์ จำกัด คือ บริษัทจัดหางาน ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในสายงานบริการจัดหางาน ด้านแม่บ้าน แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแบบประจำ และ ไป-กลับ มายาวนาน กว่า 10 ปี ให้บริการทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-808-3153

facebookline