รับจัดหาแม่บ้าน


2021-02-02 19:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

สำหรับบริการนี้ เป็นบริการจัดหาแม่บ้าน แบบประจำ รายเดือน ซึ่งรับประกันถึงคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับตำแน่งงาน พร้อมทั้งประสบการณ์ที่ยาวนาน โดยทางบริษัทของเรานั้นจะจัดหารอบรมพนักงานก่อนส่งออกไปปฏิบัติงานจริง โดยเราคำนึงถึง คุณภาพงาน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ และ ความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย เป็นสำคัญ ถ้าหากว่าผู้ว่าจ้าง ไม่พอใจ สามารถแจ้งเปลี่ยนลูกจ้างได้
logo

บริษัท เอไนซ์ จำกัด คือ บริษัทจัดหางาน ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในสายงานบริการจัดหางาน ด้านแม่บ้าน แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแบบประจำ และ ไป-กลับ มายาวนาน กว่า 10 ปี ให้บริการทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-808-3153

facebookline